VALONA ST 9122 HC

Bezchlorowy olej obróbczy do bardzo trudnych operacji skrawania metali żelaznych. Odpowiedni do zastosowania w takich procesach jak: 

- automatowa obróbka stali nierdzewnych
- szlifowanie gwintów i zębów, głębokie szlifowanie
- wiercenie, rozwiercanie i wytaczanie stali stopowych i nierdzewnych
- frezowanie kół zębatych i wiórkowanie
- przeciąganie

Opis produktu:
VALONA ST 9122 HC posiada bardzo dobre właściwości przeciwzużyciowe i EP. Formulacja oleju zapewnia doskonałe właściwości użytkowe procesów obróbkowych, przez co uzyskuje się doskonałą jakość wykończenia powierzchni oraz zachowanie wymiarów i tolerancji. Produkt wydłuża czas życia narzędzi oraz zapobiega powstawaniu narostów na krawędziach. Z uwagi na fakt iż produkt został opracowany na bazie olejów hydrokrakowanych co niesie za sobą szereg zalet:
- nieznaczny zapach produktu wynikający z niskiej zawartości związków aromatycznych
-poprawione warunki pracy operatorów wskutek prawie całkowitego braku zawartości w oleju związków kancerogennych takich jak policykliczne węglowodory
- zredukowane tworzenie się mgły olejowej i mniejsze zużycie produktu poprzez odparowanie wskutek niskiej lotności
- wyjątkowo długi czas eksploatacji wynikający ze zwiększonej odporności na utlenianie
- poprawiona filtrowalność wskutek dobrego odgazowania produktu
- doskonała kompatybilność z uszczelnieniami i farbami.
 

Produkt VALONA ST 9122 HC nie posiada jeszcze załączonych plików.