Oferujemy Państwu możliwość zakupu środków smarnych klasyfikowanych według kodów CN 27101971-8327101987-99 oraz 34031980 z możliwością zwolnienia z podatku akcyzowego. 

Obecnie stawka podatku akcyzowego dla tych wyrobów jest ustalona na poziomie 1,18 PLN za litr co przy zakupie 1000 L daje aż 1180 PLN.

Mając na uwadze Państwa dobro oraz wymierne korzyści finansowe związane z możliwością zakupu zwolnionego z podatku akcyzowego, zachęcamy do rejestracji w odpowiednim dla prowadzonej działalności gospodarczej Urzędzie Celnym.

Akcyza Olej – Wymagania dotyczące rejestracji podmiotów

Rejestracji podlegają podmioty zużywające prowadzący działalność gospodarczą poza składem podatkowym w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie.

Rejestracji należy dokonać przed:

 • dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu lub
 • pierwszej czynności z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy, z zastrzeżeniem że podmiot objęty tym obowiązkiem nie jest jeszcze podatnikiem zarejestrowanym.

Do wypełnionego druku zgłoszenia rejestracyjnego (AKC-R) należy dołączyć:

 1. Oryginał dowodu wpłaty opłaty rejestracyjnej .

Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, że jest to opłata z tytułu wydania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego do podatku akcyzowego.

 1. Oryginał lub notarialne bądź urzędowo potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów założycielskich firmy:
  • aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub
  • wpis(y) do Ewidencji Działalności Gospodarczej
  • umowę Spółki
  • decyzję w sprawie nadania numeru NIP
  • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
  • potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT
 2. W przypadku, gdy wniosek został podpisany przez osobę nieupoważnioną należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa udzielonego tej osobie, przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu lub firmy (zgodnie z umową spółki lub wpisem w KRS) wraz oryginałem opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, na konto wskazane Państwu przez Urząd Celny, z adnotacją na dowodzie wpłaty – “opłata z tytułu udzielenia pełnomocnictwa”.
 3. Ponadto oświadczenie w którym zostaną wskazane:
  • adresy miejsc wykonywania działalności
  • rodzaje zużywanych wyrobów akcyzowych wraz z ośmiocyfrowymi kodami CN które dostępne są na stronie http://isztar.mf.gov.pl:7080/taryfa_celna/web/main_PL
  • określenie przewidywanej średniej miesięcznej ilości zużywanych wyrobów akcyzowych (w przypadku wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy)

Warunki zwolnienia od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na przeznaczenie stosuje się w przypadku (Art.32):

 1. Dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub
 2. Dostarczenia od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego lub
 3. Nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego handlowca w celu dostarczenia do podmiotu zużywającego lub
 4. Importu przez podmiot zużywający

Wymagania dla podmiotów zarejestrowanych – Oleje smarowe akcyza

Wymagania dla podmiotów zarejestrowanych chcących dokonać zakupu w trybie zwolnienia z podatku akcyzowego

 1. Podmiot zużywający wyroby akcyzowe musi podmiotowi dostarczającemu je, przedstawić pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego przez właściwego naczelnika urzędu celnego.
 2. Prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych. Szczegóły dotyczące przedmiotowych ewidencji określa DZ.U.32 poz 251.
 3. W przypadku zakupu proszę przesłać zamówienie faxem lub e-mailem, określając nazwę środka i ilość.

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam do kontaktu.

Więcej

Oleje Smarowe Akcyza - Korzyści finansowe dla Twojej firmy

W ESOIL, jako lider na rynku olejów i smarów, pragniemy przedstawić Państwu innowacyjny system zawieszonej akcyzy. Jest to unikalne rozwiązanie, które pozwala na zakup olejów i smarów z odroczonym obowiązkiem zapłaty podatku akcyzowego. To rewolucyjne podejście oferuje naszym klientom znaczące korzyści finansowe oraz operacyjne, umożliwiając efektywniejsze zarządzanie budżetem i zasobami. System zawieszonej akcyzy pozwala na odroczenie płatności podatku akcyzowego do momentu, gdy produkt zostanie wykorzystany. Oznacza to, że przy zakupie olejów i smarów, płacą Państwo jedynie cenę netto produktu, co przekłada się na bezpośrednie oszczędności. Akcyza zostaje naliczona dopiero w momencie użycia produktu, co daje więcej elastyczności w planowaniu wydatków.W ESOIL rozumiemy, jak kluczowe jest właściwe smarowanie dla długotrwałej i efektywnej pracy maszyn. Dlatego oferujemy Państwu oleje smarowe akcyza, które nie tylko spełniają, ale przewyższają oczekiwania przemysłowe. Nasze produkty są wynikiem lat doświadczeń i ciągłego dążenia do doskonałości. Oferujemy Państwu unikalną możliwość zakupu środków smarnych z możliwością zwolnienia z podatku akcyzowego. Nasze produkty, klasyfikowane według kodów CN 27101971-83–27101987-99 oraz 34031980, są dostępne w atrakcyjnych cenach, dzięki obniżonej stawce akcyzy na poziomie 1,18 PLN za litr. Przy zakupie 1000 L, oszczędność wynosi aż 1180 PLN, co stanowi znaczącą korzyść finansową dla Państwa przedsiębiorstwa.Zachęcamy do rejestracji w odpowiednim Urzędzie Celnym, aby skorzystać z możliwości zakupu olejów smarowych zwolnionych z podatku akcyzowego. Proces rejestracji jest prosty i wymaga spełnienia określonych warunków oraz przedstawienia niezbędnych dokumentów. Nasz zespół jest gotowy, aby wspierać Państwa na każdym etapie tego procesu.

Oleje smarowe akcyza - Jak skorzystać ze zwolnienia z akcyzy?

Zwolnienie z akcyzy na oleje smarowe to szansa na znaczące oszczędności. Aby skorzystać z tej możliwości, konieczne jest spełnienie określonych warunków i zarejestrowanie się w odpowiednim Urzędzie Celnym. Nasz zespół jest gotowy, aby przeprowadzić Państwa przez ten proces krok po kroku. Rejestracja w celu skorzystania ze zwolnienia z akcyzy jest prostsza niż mogłoby się wydawać. Wymaga zgromadzenia odpowiednich dokumentów i wypełnienia formularza zgłoszenia. W ESOIL zapewniamy wsparcie na każdym etapie tego procesu, aby ułatwić Państwu skorzystanie z tych korzyści.

Akcyza olej - Zrozumienie systemu zawieszonej akcyzy

W ESOIL, oprócz dostarczania wysokiej jakości olejów smarowych, kładziemy duży nacisk na edukację naszych klientów w zakresie korzystania z systemu zawieszonej akcyzy. Ten system pozwala na zakup olejów smarowych z możliwością zwolnienia z podatku akcyzowego, co stanowi znaczącą korzyść finansową dla przedsiębiorstw. System zawieszonej akcyzy to nie tylko oszczędności finansowe, ale również większa elastyczność w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. Dzięki temu systemowi, firmy mogą lepiej planować swoje wydatki i inwestycje, co przekłada się na ich stabilność i rozwój.

Dlaczego warto kupić oleje smarowe w systemie zawieszonej akcyzy od ESOIL?

 1. Zmniejszenie Kosztów Operacyjnych: Dzięki niższej stawce akcyzy, nasze oleje smarowe są bardziej przystępne cenowo, co przekłada się na obniżenie kosztów operacyjnych Państwa firmy.
 2. Wysoka Jakość i Niezawodność: Nasze produkty spełniają najwyższe standardy jakości, zapewniając niezawodność i długotrwałą wydajność.
 3. Wsparcie i Doradztwo: Nasz zespół ekspertów jest zawsze gotowy, aby udzielić fachowej pomocy i doradztwa w zakresie wyboru odpowiednich produktów oraz procesu rejestracji.
Aby skorzystać ze zwolnienia z akcyzy, konieczne jest spełnienie określonych warunków i zarejestrowanie się w odpowiednim Urzędzie Celnym. Proces ten wymaga zgromadzenia odpowiednich dokumentów i wypełnienia formularza zgłoszenia. W ESOIL oferujemy wsparcie na każdym etapie tego procesu Zwolnienie z akcyzy jest dostępne dla firm prowadzących działalność gospodarczą poza składem podatkowym, które zużywają oleje smarowe w swojej działalności. Jest to szczególnie korzystne dla przedsiębiorstw przemysłowych, warsztatów samochodowych i innych podmiotów, gdzie oleje smarowe są kluczowym elementem operacyjnym.