VALONA MS 5032 HC

Bezchlorowy olej obróbczy do procesów obróbczych i smarowania narzędzi.

Opis produktu:
VALONA MS 5032 HC posiada bardzo dobre właściwości przeciwzużyciowe i EP: wydłuża czas pracy narzędzi, zapewnia bardzo dobre wykończenie powierzchni.

Produkt został opracowany na bazie olejów hydrokrakowanych co niesie za sobą szereg zalet:
- nieznaczny zapach produktu wynikający z niskiej zawartości związków aromatycznych
-poprawione warunki pracy operatorów wskutek prawie całkowitego braku zawartości w oleju związków kancerogennych takich jak policykliczne węglowodory
- zredukowane tworzenie się mgły olejowej i mniejsze zużycie produktu poprzez odparowanie wskutek niskiej lotności
- wyjątkowo długi czas eksploatacji wynikający ze zwiększonej odporności na utlenianie
- poprawiona filtrowalność wskutek dobrego odgazowania produktu
- doskonała kompatybilność z uszczelnieniami i farbami.

Produkt VALONA MS 5032 HC nie posiada jeszcze załączonych plików.