VALONA GR 7007 HC

Bezchlorowy olej do honowania i dogładzania.

Opis produktu:
Produkt charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami przeciwzużyciowymi oraz EP. 
Formulacja oleju zapewnia doskonałe właściwości użytkowe procesów obróbkowych, przez co uzyskuje się doskonałą jakość wykończenia powierzchni oraz zachowanie wymiarów i tolerancji. Produkt powstał na bazie olejów hydrokrakowanych co niesie za sobą wiele zalet:

- nieznaczny zapach produktu wynikający z niskiej zawartości związków aromatycznych,

- poprawione warunki pracy operatorów wskutek prawie całkowitego braku zawartości w oleju związków kancerogennych takich jak policykliczne węglowodory,

- zredukowane tworzenie się mgły olejowej i mniejsze zużycie produktu poprzez odparowanie wskutek niskiej lotności,

- wyjątkowo długi czas eksploatacji wynikający ze zwiększonej odporności na utlenianie,

- poprawiona filtrowalność wskutek dobrego odgazowania produktu,

- doskonała kompatybilność z uszczelnieniami i farbami.
Produkt VALONA GR 7007 HC nie posiada jeszcze załączonych plików.