VALONA MS 7009/ 7023 HC

Obróbka stali w tym ekstrawęglowych, specjalnych i żaroodpornych.


Opis produktu:
VALONA MS 7009 HC/ VALONA MS 7023 HC posiada bardzo dobre właściwości przeciwzużyciowe i EP: wydłuża czas pracy narzędzi, zapewnia bardzo dobre wykończenie powierzchni. Z uwagi na fakt iż produkt został opracowany na bazie olejów hydrokrakowanych posiada wiele zalet: nieznaczny zapach produktu wynikający z niskiej zawartości związków aromatycznych, poprawione warunki zdrowotne pracy operatorów wskutek prawie całkowitego braku zawartości w oleju związków kancerogennych, takich jak policykliczne węglowodory aromatyczne, zredukowane tworzenie się mgły olejowej i mniejsze zużycie produktu poprzez odparowanie (niska lotność produktu). VALONA MS 7009 HC/ VALONA MS 7023 HC charakteryzuje się wyjątkowo długim okresem przydatności, co wynika ze zwiększonej odporności na utlenianie. Produkt wskutek dobrego odgazowania produktu ma dobrą filtrowalność. Jest kompatybilny z uszczelnieniami i farbami.

Produkt VALONA MS 7009/ 7023 HC nie posiada jeszcze załączonych plików.