JARYTHERM BT 06

Zamknięte układy, bez kontaktu z powietrzem. Przede wszystkim do stosowania w instalacjach z kombinowanym cyklem grzania i chłodzenia.

Opis produktu:
JARYTHERM BT 06 posiada dobre właściwości reologiczne. Jego lepkość w niskiej temperaturze umożliwia stosowanie go jako cieczy chłodzącej. Umożliwia on łatwy start, w konsekwencji ułatwia eksploatację przy startach i zatrzymaniach. Skutkiem tego jest mniejsze zapotrzebowanie na energię. Jest odporny na rozkład termiczny. Dzięki czemu możliwe jest stosowanie cieczy w wysokich temperaturach bez ryzyka degradacji i tworzenia osadów. Degradacja zachodzi wskutek nadmiernego ogrzania w warstwie granicznej, prowadzi ona do powstania: lekkich frakcji o niższej temperaturze zapłonu, co czyni instalację mniej bezpieczną; ciężkich frakcji, bogatych w węgiel, które prowadzą do powstania osadów, zatykają rurki, przez co rośnie zapotrzebowanie na energię. Produkt ma dobrą odporność na utlenianie, która zapewnia, że czas pracy JARYTHERM ® BT 06 jest dłuższy. Zaleca się aby zbiornik ekspansyjny był wypełniony azotem.