SERIOLA 1510

Zamknięte układy, bez kontaktu z powietrzem.


Opis produktu:
SERIOLA 1510 jest zestawiony z zastosowaniem wyselekcjonowanych baz, które mają następujące właściwości: dobrą stabilność termiczną, wysoką temperaturę zapłonu, wysoki wskaźnik lepkości.