Total SERIOLA 320


Zastosowania olejów Total SERIOLA


Oleje SERIOLA 320 od Total dedykowane są do stosowania w ramach standardowego sprzętu, pracującego w wysokich temperaturach. Wykorzystuje się je szczególnie często w obrębie otwartych układów grzewczych, bazujących na nośnikach ciepła oraz w przypadku instalacji stykających się na co dzień z powietrzem, takich jak np. wodne oraz olejowe łaźnie. Kolejnym przeznaczeniem tych produktów są także wszelkiego rodzaju obiekty, które do poprawnego działania wymagają cieczy o temperaturze pracy niższej niż temperatura zapłonu.

Olejów Total SERIOLA 320 natomiast nie zaleca się używać do układów zamkniętych, ponieważ cechują się relatywnie wysoką lepkością. Do podobnych celów o wiele lepiej sprawdzą się produkty z serii ETA.


Zalety oleju SERIOLA 320 od firmy TotalSpośród podstawowych zalet SERIOLA 320 należy wymienić przede wszystkim:


•    istotnie opóźnione zużywanie się produktu przy wysokotemperaturowej pracy w towarzystwie powietrza, uzyskiwane dzięki silnej odporności na proces utleniania się struktury,

•    duże bezpieczeństwo stosowania w ramach instalacji o układzie otwartym, dzięki wysokiej temperaturze potrzebnej do zaistnienia zapłonu,

•    bardzo niski i niewywierający negatywnego wpływu na środowisko robocze współczynnik odparowalności,

•    zredukowana lotność - zapoczątkowanie procesu destylacji możliwe jest w przypadku olejów SERIOLA Total dopiero przy temperaturze przekraczającej 350 stopni Celsjusza, co przekłada się na bardzo niską zużywalność.

Total SERIOLA 320
Total Seriola Cleaner