Kluberbio M 72-82 biodegradowalny smar specjalny

Kluberbio M 72-82 biodegradowalny smar specjalny

Smar specjalny podlegający szybkiej degradacji biologicznej. Kluberbio M72-82 został opracowany specjalnie jako podlegający szybkiej degradacji biologicznej, w pełni syntetyczny smar specjalny w klasie zagrożenia wody 1 (WGK 1).


Zastosowanie:

  • należy preferować stosowanie Kluberbio M 72-82, gdy nie można wykluczyć skażenia gruntu lub wody. Szczególnie do stosowania:
    – w instalacjach uzdatniania wody, elektrowniach wodnych
    – w urządzeniach portowych i fabrykach papieru należy zalecać smarowanie nim łożysk tocznych i  łańcuchów, przegubów, napędów otwartych, lin, drążków i wieńców zębatych
  • do smarowania maszyn do obróbki drewna, maszyn budowlanych, maszyn do wiercenia tuneli, maszyn rolniczych, maszyn dla leśnictwa jak też podwozi samochodów ciężarowych
  • do maszyn i urządzeń pracujących na wolnym powietrzu jak pojazdy do transportu wody, rowery, kosiarki do trawy i podobne urządzenia.

Zalety zastosowania:

  • znakomita odporność na wodę i ochrona przed korozją
  • dobra zdolność przejmowania nacisków
  • wysoką odporność na starzenie się.

Zakres temperatur: -40°C do +140°C.

Nasza rola:
Firma Esoil s.c. współpracuje z firmą Kluber od lat, zapewniamy wszystkie niezbędne certyfikaty, aktualne karty charakterystyki oraz karty techniczne. Produkty są pakowane w oryginalne, solidne opakowania.Produkt Kluberbio M 72-82 biodegradowalny smar specjalny nie posiada jeszcze załączonych plików.