Molykote HTF

Molykote HTF

Opis produktu:

Roztwór części stałych w oleju mineralnym do formowania metali na gorąco.

Zastosowanie:
Operacje formowania na gorąco, szczególnie wytłaczanie lub kucie matrycowe. Przez odpowiednią kombinację Molykote HTF oraz HTP (zależnie od używanego materiału) osiągnięte mogą być różne stopnie formowania. Dyspersja posiada zdolność przenoszenia dużych obciążeń, tworzy się oddzielający środek smarny pomiędzy narzędziem i urządzeniem. Szeroki zakres temperatury roboczej, zawartość oleju mineralnego odparowuje w wysokiej temperaturze nie pozostawiając zanieczyszczeń. Wydłuża żywotność narzędzi.

Zakres temperatur: od -20 do 1150 C
Skład: Olej mineralny, stały środek smarny, stabilizator, zagęszczacz.
Opakowania - 5kg
Barwa - biała
Gęstość w 20 C (g/ml) - 0,96
Lepkość w temp. 40 C - 28,7

Produkt Molykote HTF nie posiada jeszcze załączonych plików.