LCH 250 G.000

LCH 250 G.000

Smar o wysokich parametrach do łożysk  pracujących stale w trudnych warunkach: środowisko kwasowe lub zasadowe, naciski, woda, wysoka temperatura. Cukrownie, walcownie blach, elektrownie.

Dane techniczne i opakowania:

temp. robocza: -20°C +160°C
klasa NLGI: 000
puszka 5 L

Produkt LCH 250 G.000 nie posiada jeszcze załączonych plików.