LCH 250

LCH 250

Smar o wysokich parametrach do łożysk  pracujących stale w trudnych warunkach: środowisko kwasowe lub zasadowe, duże naciski, woda, wysoka temperatura. Cukrownie, walcownie blach, elektrownie.

Dane techniczne i opakowania:

temp. robocza: -25°C +160°C
klasa NLGI: 2
kartusz 400 g
puszka 1 L
puszka 5 L
beczka 50 kg
beczka 180 kg

Produkt LCH 250 nie posiada jeszcze załączonych plików.