MOBILSOL PM

Zastosowanie:

Mobilsol PM jest syntetycznym płynem o wysokich właściwościach myjących i rozpuszczających (detergencyjno-dyspersyjnych), który po dodaniu do oleju w układach hydraulicznych, maszynach papierniczych oraz w innych systemach obiegowych ułatwia wydzielenie i utrzymanie w zawiesinie lepkich produktów utleniania oleju i zanieczyszczeń nierozpuszczalnych. W ten sposób przyczynia się on do sprawnego oczyszczenia układów z osadów nagromadzonych przez dłuższy okres czasu w zbiornikach i rurach, co prowadzi do odzyskania pierwotnej sprawności działania systemu i zwiększonego zabezpieczenia sprzętu.

Specyfikacja:

Dostępne opakowania:

20 L