VACUUM PUMP OIL 100

Zastosowanie:

Mobil Vacuum Pump Oil 100 to nowoczesny środek smarny, opracowany na bazie wysokiej jakości oleju białego o niskiej lotności, przeznaczony do smarowania pomp próżniowych. Mobil Vacuum Pump Oil 100 charakteryzuje się chemiczną stabilnością, która zapobiega utlenianiu, a tym samym tworzeniu się osadów. Jest to podstawowa zaleta w przypadku, gdy wymagana jest ciągła praca urządzenia. Pozwala to na zachowanie pierwotnych właściwości produktu, takich jak lepkość i odporność na emulgowanie, jak również wydłuża okres użytkowania oleju W systemach próżniowych powszechnie spotykanym rodzajem zanieczyszczenia jest para wodna, która powstaje w pompach, oddzielaczach oleju i zbiornikach. Mobil Vacuum Pump Oil 100 posiada dobrą odporność na emulgowanie, w związku z czym łatwo można oddzielić go od wody. Cecha ta ułatwia usuwanie wody oraz zapobiega jej osadzaniu się na metalowych powierzchniach i tym samym powstawaniu rdzy i korozji.

Specyfikacja:

Dostępne opakowania:

208 L