DACNIS LPG 150

Smarowanie sprężarek rotacyjnych do gazów węglowodorowych LPG lub upłynnionego gazu ziemnego (LNG), oraz takich gazów jak: metan, etan, etylen, propan, propylen, butan, butylen, butadien, jak również gazów chemicznych takich jak: amoniak, monomer chlorku winylu. Smarowanie sprężarek chłodniczych stosujących jako czynnik chłodniczy gazy LPG, wykorzystywanych w przemyśle naftowym i petrochemicznym (rafinerie, platformy wiertnicze, stanowiska dodatkowego sprężania, zakłady upłynniania).


Opis produktu:
Wybór specjalnej bazy poliglikolowej w oleju DACNIS LPG 150 powoduje, że olej jest tylko nieznacznie rozcieńczany gazem węglowodorowym. Lepkość oleju w warunkach wysycenia gazem pod ciśnieniem spełnia wymagania lepkościowe OEM w odniesieniu do sprężarek gazowych. Doskonała stabilność chemiczna i odporność na utlenianie pozwalają na długi okres pracy bez konserwacji. Produkt zapewnia bezpieczeństwo eksploatacji sprężarki wynikające z dobrych właściwości przeciwzużyciowych, antykorozyjnych i antyrdzewnych oleju. Niska temperatura płynięcia zapobiega krzepnięciu oleju w parowniku.