MARCOL 82

Zastosowanie:

Oleje linii MARCOL, to wysoko rafinowane, białe oleje medyczne o małej lepkości. Oleje linii MARCOL są markowymi produktami międzynaro dowego koncernu ESSO, dostępnymi w sieci sprzedaży na całym świecie. Oleje te spełniają najwyższe wymagania dotyczące stopnia czystości, wg klasyfikacji Europejskiej Farmakopei.

- przemysł farmaceutyczny

- przemysł kosmetyczny

- przemysł spożywczy

- przemysł chemiczny

- przemysł włókienniczy