LUNARIA SH

Olej przeznaczony do sprężarek chłodniczych, posiadający silne właściwości antypienne, przeciwzużyciowe. Dodatkowo charakteryzujący się niską podatnością do tworzenia osadów, doskonałą stabilnością termiczną oraz dobrym powrotem z obiegu chłodniczego.

Jest to olej w pełni syntetyczny, występujący w lepkości 46 oraz 68, stosowany w parowalnikach o temperaturze >-50C
Olej dopuszczony do incydentalnego kontaktu z żywnością.

Zastosowanie:
Sprężarki chłodnicze stosujące NH3/ amoniak

Opis produktu:
Produkt posiada wysoką odporność na utlenianie w obecności amoniaku. Specjalnie dobrane oleje bazowe i dodatki pozwalają uniknąć powstawania czarnych szlamów (produkty reakcji między olejem a amoniakiem). Jego niska temperatura płynięcia eliminuje ryzyko pozostania resztek skrzepniętego oleju w parowalniku, co powoduje, że wymiana ciepła jest bardzo dobra. Bardzo wysoka temperatura zapłonu i mała lotność olejów LUNARIA SH sprawia, że zużycie oleju jest mniejsze o 30 do 50 % w porównaniu do olejów typowych. Produkt wykazuje dobrą kompatybilność z typowymi elastomerami (chloropren, NBR..) Uwaga: Produkt powinien być magazynowany tak aby uniknąć obecności wody w oleju. Woda w oleju może blokować parowalnik.