SHC CIBUS 68

Zastosowanie:

Seria Mobil SHC Cibus to wyjątkowo wydajne oleje do urządzeń hydraulicznych, sprężarek, przekładni i łożysk opracowane w celu dostarczenia najwyższego poziomu ochrony sprzętu, wydłużonej trwałości oleju i bezawaryjnego działania w zastosowaniach dla przemysłu przetwórstwa oraz opakowań żywności i napojów. Oleje te zostały sporządzone na bazie węglowodorowych olejów bazowych i dodatków uszlachetniających dopuszczonych przez FDA i NSF.  Połączenie naturalnie wysokiego wskaźnika lepkości ze specjalnie dobranym pakietem dodatków uszlachetniających sprawia, że produkty serii Mobil SHC Cibus doskonale sprawdzają się w szerokim zakresie zastosowań nisko i wysoko temperaturowych, przy wysokich obciążeniach , a więc w warunkach znacznie przekraczających możliwości zwykłych olejów mineralnych. Oleje Mobil SHC Cibus są zarejestrowane przez NSF jako produkty klasy H1 i są zgodne z przepisami Tytułu 21 Kodeksu Przepisów Federalnych (Code of Federal Regulations - CFR) 178.3570 amerykańskiej Adminstracji ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration) dla środków smarnych dopuszczonych do okazjonalnego kontaktu z żywnością oraz posiadają dopuszczenie Kanadyjskiej Agencji ds. Inspekcji Żywności (Canadian Food Inspection Agency) do stosowania w zakładach przetwórstwa żywności.   Są również zgodne z regulacjami dla żywności koszernej i muzułmańskimi  przepisami halal oraz innych wyznań, oferując maksymalny poziom elastyczności w procesie przetwórczym.  Są one bezbarwne i nisko zapachowe i nie zawierają materiałów pochodzenia zwierzęcego ani alergenów, takich jak orzechy, pszenica czy gluten. Produkty serii Mobil SHC Cibus posiadają niski współczynnik trakcjii dzięki strukturze molekularnej użytych w nich olejów bazowych.  Skutkuje to niskim tarciem wewnętrznym oleju w strefie obciążenia nierównych powierzchni.  Niskie tarcie wewnętrzne oleju prowadzi do niższych temperatur roboczych i lepszej wydajności sprzętu, co może potencjalnie przekładać się na  zmniejszone zużycie energii.  Starannie opracowana formulacja oleju przyczynia się też do wydłużenia okresu eksploatacji elementów maszyn i pozwala na bardziej ekonomiczną konstrukcję sprzętu.  Ponadto pakiet dodatków uszlachetniających użytych w tych olejach został specjalnie dobrany z myślą o zapewnieniu dobrej ochrony przeciwzużyciowej, doskonałej stabilności oksydacyjnej, zabezpieczenia przed rdzą i korozją nawet w środowisku wilgotnym oraz utrzymania czystości systemu.  Oleje serii Mobil SHC Cibus są również kompatybilne z większością uszczelnień i  innymi materiałami konstrukcyjnymi wykorzystywanymi w urządzeniach smarowanych olejami mineralnym. Oleje serii Mobil SHC Cibus mogą być użyte jako oleje hydrauliczne, sprężarkowe, łożyskowe i oleje cyrkulacyjne we wszystkich rodzajach maszyn stosowanych w przemyśle spożywczym oraz mogą zostać włączone do planu zabezpieczenia żywności HACCP. Produkty tej serii spełniają najbardziej rygorystyczne wymogi wielu producentów sprzętu do maszyn przetwórczych o różnej konstrukcji, co sprawia, że produkty jednej serii mogą zaspokoić wiele potrzeb w zakresie skutecznego smarowania Ponieważ oleje Mobil SHC Cibus oferują skuteczność w działaniu i są zarejestrowane przez NSF jako produkty klasy H1, mogą być też używane w sprzęcie nie biorącym udziału w procesie przetwórczym, co może się przyczynić do redukcji kosztów zapasów i zmniejsza ryzyko użycia produktu nie zaklasyfikowanego jako olej klasy H1 w sprzęcie gdzie istnieje możliwość zanieczyszczenia żywności olejem.

Specyfikacja:

Dostępne opakowania:

20, 208 L