LUNARIA FR

Zastosowanie w sprężarkach chłodniczych stosujących czynnik chłodniczy CFC, HCFC i NH3

Opis produktu:
Środek posiada dobrą stabilność chemiczną w kontakcie z czynnikami chłodniczymi. Nie występuje zjawisko miedziowania. Wykazuje bardzo dobrą mieszalność z czynnikami chłodniczymi, przez co olej jest dobrze zawracany do sprężarki (temperatura parowalnika powyżej -15°C).