SHC 825

Zastosowanie:

Oleje turbinowe Mobil SHC 800 zostały zaprojektowane tak, aby spełnić potrzeby najcięższych warunków eksploatacyjnych turbin gazowych o nominalnej żywotności TOST wynoszącej 10 000 godzin. Zaleca się ich stosowanie do smarowania lądowych turbin gazowych, szczególnie o mocy poniżej 3000 KM, stosowanych jako rezerwowe zespoły napędowe oraz w niektórych systemach cyklu łączonego (gaz/para). Ta nowoczesna rodzina produktów jest oparta na syntetycznych węglowodorach i unikalnym pakiecie dodatków uszlachetniających. Formula ta zapewnia doskonalą płynność produktów w niskich temperaturach i wyjątkowo skuteczną odporność na degradację w wysokich temperaturach, znacznie przekraczającą możliwości najwyższej jakości olejów mineralnych. Oleje Mobil SHC posiadają także znakomitą ochronę przeciwzużyciową oraz ochronę przed rdzewieniem i korozją, a także dobre własności wydzielania powietrza i odporność na pienienie. Właściwości te zapewniają doskonalą odporność na degradację termiczno-starzeniową w okresie wygrzewania po zakończeniu pracy i umożliwiają szybki obieg oleju przy niskich temperaturach podczas rozruchu. Odporność na degradacje jest kluczem do uniknięcia szkodliwych osadów, które mogą przeszkadzać w dostarczaniu oleju do łożysk lub użytych serwozaworów. Jest to problemem szczególnie wtedy, gdy turbiny gazowe pracują w trybie cyklicznym i są poddawane wielu cyklicznym natężeniom cieplnym. Ponieważ płynność niskotemperaturowa i wysoki wskaźnik lepkości są podstawowymi właściwościami tych olejów, nie zmieniają się one podczas eksploatacji w wyniku ścinania mechanicznego lub cyklicznym przeskokom z wysokich temperatur na niskie. Oleje Mobil SHC są w pełni kompatybilne z olejami mineralnymi, ale domieszki mogą pogarszać ich znakomite właściwości. Te postępowe produkty, które przez lata były testowane w bardzo ciężkich warunkach eksploatacyjnych, są wybierane przez użytkowników ze względu na ich doskonalą stabilność i ochronę sprzętu nawet w najcięższych warunkach i najwyższych temperaturach oraz na łatwy rozruch przy niskich temperaturach otoczenia. Wszystkie te właściwości dają niezawodność sprzętu i minimalne czasy przestojów.

Specyfikacja:

Dostępne opakowania:

208 L