MOBILARMA 524

Zastosowanie:

Mobilarma 524 jest wysokiej jakości produktem przeznaczonym głównie do smarowania przy docieraniu i składowaniu maszyn, którego użycie zapobiega rdzewieniu wewnętrznych powierzchni maszyn. Jest on szczególnie skuteczny jako środek zabezpieczający przed korozją w silnikach Diesla i benzynowych. Olej ten usuwa wodę z powierzchni metalowych i tworzy mocne filmy wodoodporne na powierzchniach metalowych, zapobiegające rdzewieniu i korozji. Mobilarma 524 wchłania wodę w układach, w efekcie czego powstaje emulsja wodno-olejowa, dzięki której powierzchnie maszyn mające kontakt z wodą nadal są w odpowiednim stopniu smarowane. Jego wysoki poziom stabilności chemicznej oraz właściwości przeciwzużyciowe i myjące sprawiają, że jest to wysokiej jakości olej smarny o krótkoterminowym działaniu. W większości przypadków, pozostałości filmów olejowych zapobiegających rdzewieniu nie muszą być spłukiwane przed ponownym napełnieniem układu olejem smarnym lub olejem hydraulicznym i wprowadzeniem do normalnego użytkowania. Jednak przepłukanie olejem smarnym w celu usunięcia produktu Mobilarma lub jego pozostałości, zalecane jest w przypadku, gdy: Mobilarma 524 nie zapewnia wymaganych właściwości smarnych niezbędnych dla działania sprzętu przy obciążeniach i temperaturach znamionowych. 2. Wyprowadzanie oleju ze sprzętu jest trudne, a większe pozostałości produktu Mobilarma 524 nie dają się łatwo usunąć. 3. Zanieczyszczenie oleju używanego w systemie olejem Mobilarma 524 może obniżyć skuteczność właściwości smarnych (dla przykładu, Mobilrama 524 może podwyższyć temperatury mętnienia freonu w sprężarkach lub emulsje wodno-olejowe mogą obniżać właściwości w wysokociśnieniowych układach hydraulicznych). 4. Obecność środków zapobiegających rdzewieniu zmniejsza zdolność nowego oleju do rozdzielania wody w turbinach i podobnych urządzeniach.

Specyfikacja:

Dostępne opakowania:

208.175 L