NEVASTANE HD2T

Wielofunkcyjny smar o właściwościach EP i przeciwzużyciowych. Do stosowania w maszynach do zamykania puszek, maszynach butelkujących i we wszystkich obciążonych łożyskach.


Opis produktów:
NEVASTANE HD2T jest zalecany do stosowania tam, gdzie jest możliwy incydentalny kontakt z żywnością. Stosowanie w eksploatacji środków smarnych klasy H1 wg NSF minimalizuje problem zanieczyszczeń w krytycznych punktach kontroli zgodnie z wymaganiami HACCP. Produkt charakteryzuje się doskonałą adhezją do powierzchni metali i wyróżniającą się odpornością na wymywanie wodą. Bardzo dobrze chronii przed korozją i posiada bardzo dobre właściwości EP.