STATERMIC XHT

Specjalny smar na bazie związków fluorowych do bardzo wysokich temperatur i od średnich do wysokich obciążeń.

Opis produktu:
STATERMIC XHT zestawiono z syntetycznych składników, które redukują współczynnik tarcia większości materiałów plastikowych i metalowych. Reologia smaru została tak dostosowana aby rozszerzyć temperatury stosowania do 250 °C z możliwością skoków temperatury aż do 270 °C. Przy czym moment rozruchowy w - 25 °C jest bardzo niski. Stabilność chemiczna składników zapewnia kompatybilność z większością materiałów plastikowych i metalowych stosowanych w przemyśle (za wyjątkiem materiałów zawierających fluor). Bardzo wysoka kohezja strukturalna, wysoka odporność na temperaturę i działanie chemikaliów oraz mała lotność sprzyjają bardzo długiemu czasowi pracy smaru STATERMIC XHT.