AXA GR 1

Wielofunkcyjny smar EP do smarowania łożysk, przegubów oraz smarowania maszyn peletującyh.


Opis produktu:
AXA GR1 zapewnia długi czas pracy maszyn, redukując jednocześnie problemy zanieczyszczeń, regulowane przez system HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points- Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontroli). Jest produktem odpornym na wymywanie wodą, zapewnia ochronę przed rdzewieniem. Częste mycie występujące w przemyśle spożywczym wymaga stosowania smarów o dużej kleistości, co zapobiega rdzewieniu sprzętu. Upraszcza obsługę urządzeń.

Produkt AXA GR 1 nie posiada jeszcze załączonych plików.