CALORIS 23

Smar przystosowany do wolnych obrotów i wysokich temperatur.


Opis produktu:
Charakteryzuje się doskonałą odpornością na działanie wysokich temperatur, bardzo dobrą stabilnością mechaniczną i właściwościami przeciwzużyciowymi. Jest odporny na działanie słabych zasad i roztworów kwaśnych. CALORIS 23 nie zawiera ołowiu oraz innych ciężkich metali uważanych za niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.