CERAN XM

Olej wykazuje doskonałe właściwości EP, chroni przy dużych obciążeniach, zabezpiecza przed mikropittingiem. Posiada właściwości antykorozyjne w bardzo agrsywnym środowisku wody morskiej lub wody zanieczyszczonej kwasami. Charakteryzuje się dobrą stabilnością temperaturową co zapewnia czystość układu i dłuższy czas pracy niż w przypadku olejów klasycznych. Posiada dobre właściwości deemulgujące i antypienne.


Opis produktu:
NOWA GENERACJA mydła kompleksowego sulfonianu wapnia opracowanego przez TOTAL Lubrifiants umożliwia stosowanie CERAN XM w łożyskach szybkoobrotowych. CERAN XM 100 wykazuje wyróżniające się właściwości eksploatacyjne nawet przy wysokim współczynniku nDm, przy jednoczesnym utrzymaniu wszystkich zalet NOWEJ GENERACJI takich jak: ochrona przeciwkorozyjna, czas pracy łożysk, zdolność do przenoszenia wysokich obciążeń oraz termiczna odporność. Doskonałe właściwości antyutleniające i antykorozyjne dzięki doskonałym właściwościom sulfonianów wapnia również w obecności wody morskiej. NOWA GENERACJA mydła kompleksowego sulfonianu wapnia umożliwia uzyskanie przez CERAN XM wyróżniających się właściwości eksploatacyjnych nawet w zastosowaniach z wysokimi szybkościami poślizgowymi, gdzie typowo są wymagane smary na bazie mocznika (poliuretanu) lub kompleksu litowego. CERAN XM nie zwiera ołowiu ani innych metali ciężkich, uważanych za niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

Dostępne produkty:
CERAN XM 100
CERAN XM  220
CERAN XM 460
CERAN XM 720