COPAL SPRAY-AEROSOL

Smar zawierający stałe środki smarne. Do smarowania przegubów, przekładni otwartych i lin.


Opis produktu:
COPAL SPRAY zawiera duże ilości stałych środków smarnych podwyższających odporność na wysokie naciski i obciążenia udarowe. Rodzaj zagęszczacza oraz odpowiedni dobór oleju bazowego i dodatków w połączeniu z odpowiednią granulacją stałego środka smarnego zapewniają: bardzo dobre właściwości EP, przeciwrdzewne i przeciwzużyciowe, brak rozpuszczalności w wodzie, dobrą odporność na niskie temperatury, dobrą odporność na starzenie, łatwe nanoszenie przez natrysk aerozolu, ochronę warstwy ozonowej: gazem wynoszącym jest CO2.