COPAL GEP 0

Adhezyjny smar o właściwościach EP, dostosowany do wysokich temperatur i dużych obciążeń. Odpowiedni do smarowania przekładni, przekładni otwartych w młynach do rozdrabniania trzciny cukrowej.


Opis produktu:
COPAL GEP 0 charakteryzuje się doskonałą stabilnością termiczną. Wyróżnia się zdolnością do przenoszenia obciążeń dzięki naturalnym właściwościom EP i przeciwzużyciowym. Możliwe jest nanoszenie produktu poprzez natrysk, posiada bardzo dobrą przyczepność do metali. Produkt ma bardzo dobrą odporność na działanie wody, doskonałe właściwości antyutleniające i antykorozyjne wskutek właściwie dobranych dodatków. COPAL GEP 0 nie zawiera ołowiu ani innych metali ciężkich, uważanych za niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.