COPAL MS 2

Wielofunkcyjny i adhezyjny smar EP do zastosowań z obciążeniami udarowymi i z wibracjami, do szerokiego zakresu temperatur. Odpowiedni do warunków smarowania granicznego.

Opis produktu:
COAPL MS 2 ma bardzo dobrą odporność na wysokie naciski i powtarzalne obciążenia udarowe. Doskonałą stabilność termiczną, powraca do swojej wyjściowej konsystencji w temperaturze otoczenia. Posiada dobrą odporność na obecność wody, bardzo dobrą przyczepność do metali. Jest doskonale pompowalny dzięki strukturze smaru. COPAL MS 2 nie zawiera ołowiu ani innych metali ciężkich, uważanych za niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.