MULTIS EP 00

Smar odpowiedni do centralnego systemu smarowania oraz przekładni zębatych.

Opis produktu:
Produkt tworzy wytrzymały film co skutkuje wydłużeniem czasu pracy smarowanych części. Wyróżniająca się pompowalność MULTIS EP 00 jest wynikiem doskonałych właściwości niskotemperaturowych i gładkiej tekstury. MULTIS EP 00 jest mieszalny z większością innych typowych smarów zawierających mydła. Doskonała adhezja do metali. MULTIS EP 00 nie zawiera ołowiu ani innych metali ciężkich, uważanych za niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.