HYDROFLO CT

Opis produktu:
Olej hydrauliczny o bardzo wysokim wskaźniku lepkości i dużej odporności na ścinanie. Rekomendowany do stosowania w systemach hydraulicznych pracujących w ciężkich warunkach. Olej ten jest przystosowany do pracy pod wysokim ciśnieniem (200 bar) i wilgotnych warunkach (nawigacja, rybołówstwo...). Doskonała stabilność lepkości w czasie pracy. Wysoka odporność na utlenianie. Dodatki przeciwzużyciowe i przeciwkorozyjne wydłużają czas eksploatacji elementów maszyny. Ciecz hydrauliczna HV przeznaczona do niskich temperatur.
Jest to olej z tak zwanej "górnej półki", w tematyce cieczy hydraulicznych. Optymalna ochrona, a także wydłużony czas eksploatacji sprzętu jest zagwarantowany dzięki dodatkom wzmacniającym właściwości przeciwzużyciowe oraz odporność na ścinanie. Przekłada się to na wydłużony czas pracy układu. Ponad to ciecz posiada niebieskawe zabarwienie w celu umożliwienia wykrycia jakichkolwiek przecieków w układzie hydraulicznym.