BIOFLUSH 22

Produkt przeznaczony jako środek do płukania, stosowany przy wymianie oleju mineralnego na olej na bazie nasyconych biodegradowalnych estrów syntetycznych.


Zastosowanie: 
Pozwala uniknąć zanieczyszczenia cieczy biodegradowalnej przez olej mineralny
Stosowany do płukania wszystkich mechanizmów z racji na niski stopień lepkości.

Środki ostrożności:
Nie powinien być stosowany jako środek smarny - grozi to uszkodzeniem sprzętu
Nie jest stosowany do estrów nienasyconych - może to wywołać silne pienienie
Po procesie płukania, obecność Bioflush 22 nie powinna przekraczać 5%