ISOVOLTINE BIO

Biodegradowalny olej elektroizolacyjny.

Opis produktu:
Produkt ma bardzo dobre właściwości elektroizolacyjne. Bardzo dobra odporność na utlenianie umożliwia długi czas pracy. Produky jest biodegradowalny zgodnie z OECD 301 B:
- 66 % w 10 dni
- 72 % w 28 dni
Bardzo wysoka temperatura zapłonu zapewnia lepsze bezpieczeństwo pożarowe, w porównaniu do olejów mineralnych (Klasa K3 wg IEC 61100). Niska lepkość ISOVOLTINE BIO zapewnia efektywne chłodzenie. Produkt zawiera dużą zawartość surowców odnawialnych (powyżej 50 %). Spełnia kryteria toksykologiczne z etykiety Eko nawet, jeśli nie jest wymagana tego typu kategoria dla danego zastosowania.