CYL

Stosowany do smarowania cylindrów silników parowych.


Opis produktu:
Środek charakteryzuje się wysokim naturalnym wskaźnikiem lepkości. Jest kompatybilny z uszczelnianiami i ma wysoką temperaturę zapłonu. Dodatkowe korzyści płyną z głębokiej rafinacji produktu.

Dostępne produkty:
CYL 680
CYL 1000