CORTIS SHT 200

Do systemów smarowania ciągłego. Smarowanie mechanizmów, rolek łańcuchów, rolek łożysk rolkowych, krzywek pracujących w piecach lub kuchniach, maszyny do produkcji szkła, łańcuchy przenośników w maszynach do gorącego ciągłego wytłaczania.


Opis produktu:
Środek zapewnia ciągłe smarowanie mechanizmów w temperaturach do 240° C oraz doskonałą ochronę ruchomych części metalowych pracujących w wysokich temperaturach. Posiada właściwości przeciwzużyciowe w wysokich temperaturach. Wyróżnia się doskonałą termostabilnością, zapewnia czystość smarowanych układów i części. Posiada właściwości antykorozyjne.