FINAVESTAN

Finavestan

Zaprojektowane dla następujących branż: farmaceutyczna: produkty pomocnicze; kosmetyczna: surowce; tworzyw sztucznych: plastyfikator polistyrenu i innych polimerów, do opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością; przemysł spożywczy: zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.

Opis produktu:
Oleje białe FINAVESTAN są uzyskiwane z ropy naftowej drogą wielokrotnej zaawansowanej rafinacji, co gwarantuje ich bardzo wysoką czystość. Oleje FINVESTAN są transparentne i bezbarwne. Nie mają zapachu ani smaku. Jako klasa medyczna, oleje białe FINAVESTAN spełniają wymagania z zakresu kosmetyki, farmacji oraz przemysłu spożywczego i pokrewnych z uwzględnieniem prawodawstwa w danym kraju.

Dostępne produkty:
FINAVESTAN A 50 B
FINAVESTAN A 80 B
FINAVESTAN A 100 B
FINAVESTAN A 180 B
FINAVESTAN A 210 B 
FINAVESTAN A 360 B
FINAVESTAN A 520 B  
Finavestan A 360 B-A 520 B

Produkt FINAVESTAN nie posiada jeszcze załączonych plików.