KLUBER LUBRICATION - produkty dla przemysłu spożywczego

KLUBER LUBRICANTS-mniejsze ryzyko zanieczyszczenia,lepsza sprawność z wykowydajnymi środkami smarnymi H1 w myśl wymogów Amerykańskiej Agencji ds Żywności i Leków FDA-środki smarne H1 muszą być zgodne z przepisem 21 CFR 178.3570 określającym,że środki smar


SMARY DO ŁOŻYSK TOCZNYCH,ŚLIZGOWYCH I PROWADNIC LINIOWYCH                                                                                                                                Kluberfood NH1 94-301,Kluberfood NH1 94-402,Kluberfood NH1 34-401,Klubersynth UH1 14-222,Klubersynth UH1 64-1302,Kluberalfa BF 83-102,Klubersynth UH1 14-31,Klubersynth UH1 14-151,Klubersynth UH1 64-62,Barrierta L55/1,Barrierta L55/2,Kluberalfa HPX 93-1202" style="color:#330000">

OLEJE SMARNE DO PRZEKŁADNI I ŁOŻYSK-
Kluber Summit HySyn FG32,Kluberoil 4 UH1-15,Kluberoil 4 UH1-150N,Kluberoil 4 UH1-220N,Kluberoil 4 UH1-320N,Kluberoil 4 UH1-460N,Kluberoil 4 UH1-680N,Klubersynth UH1 6-150,Klubersynth UH1 6-220,Klubersynth UH1 6-320,Klubersynth UH1 6-460,Klubersynt UH1 6-680,Klubersynth UH1 6-1000

ŚRODKI SMARNE W PRZEKŁADNIACH I SCENTRALIZOWANYCH UKŁADACH SMAROWNICZYCH-
Klubersynth UH1 14-151,Klubersynth UH1 14-1600,Kluberfood NH1 94-6000,Paraliq GA 3400

OLEJE SMAROWE DO SPRĘŻAREK I POMP PRÓŻNIOWYCH I SPRĘŻAREK CHŁODNICZYCH-
Kluber Summit FG 100,Kluber Summit FG 200,Kluber Summit FG 250,Kluber Summit FG Elite 46,Kluber Summit FG 300,Kluber Summit FG 500,Kluber Summi HySyn FG 100,Kluber Summit R100,Kluber Summi R150,Kluber Summit R200,Kluber Summit R300,Kluber Summit RPS 52,Kluber Summit RHT 68

SMAROWANIE ZAMYKAREK DO PUSZEK METALOWYCH-
Kluberfood NH1 M4-100,Kluberfood NH1 M4-150,Kluberfood NH1 M4-220,Klubersynth UH1 14-151,Klubersynth UH1 64-62

ŚRODKI SMAROWE DO ŁAŃCUCHÓW-
Kluberfood NH1 CH6-120 Supreme,Kluberfood NH1 CH2-460,Kluberfood NH1 CH2-75 Plus,Kluberfood NH1 CH2-220 Plus,Kluberfood NH1 CH2-260 Plus,Kluberfood NH1 C 6-150,Kluber Summit HySyn FG32,Kluberoil 4 UH1-15,Kluberoil 4 UH1-460N,Kluberfood NH1 CTH 6-220,Kluberfood NH1 CX 4-220,Klubersynth NH1 4-68 Foam Spray,Kluberoil 4 UH1-1500 N Spray,Kluberplus SK 02-295,Kluberfood NH1 1-17,Kluberfood NH1 6-10,Kluberfood NH1 6-180,Kluberfood NH1 C 8-80,Kluberfood NH1 C4-58,

ŚRODKI SMAROWE DO UKŁADÓW PNEUMATYCZNYCH I HYDRAULICZNYCH-
Płyny hydrauliczne:Kluberfood 4 NH1-32,Kluberfood 4 NH1-46,Kluberfood 4 NH1-68,Kluberfood 4 NH1-100
Środki smarowe do naolejaczy i instalacji pneumatycznych: Kluber Summit HySyn FG 15,Paraliq P12,Kluberfood NH1 34-401

PRODUKTY DO USZCZELNIEŃ MECHANICZNYCH,MONTAŻU I UTRZYMANIA RUCHU-
Kluberfood NH1 K32,Kluberfood NH1 K32 Spray,Kluberfood NH1 4-002 Spray,Kluberfood NK1 Z 8-001 Spray,Kluberfluid NH1 1-002
PASTY MONTAŻOWE-
Kluberpaste UH1 84-201,Kluberpaste UH1 96-402,Kluberpaste UH1 96-402 Spray

CIECZE BARIEROWE DO USZCZELNIEŃ MECHANICZNYCH-
Kluberfluid NH1 4-005,Kluberoil 4 UH1-15AF,Kluber Summit HySyn FG15,Paraliq P12

PŁYNY DO PRZENOSZENIA CIEPŁA-
Kluberfood NHT1 1-16/olej biały/

ŚRODKI ANTYADHEZYJNE-
Paraliq 91,Paraliq 91 Spray,Paraliq P12,Paraliq P40,Unisilkon TK 002/500,Unisilkon TK02/1000,Unisilkon M2000 Spray

SMARY DO ZAWORÓW I ARMATURY-
Klubersynth UH1 64-2403,Paraliq GTE 703,Kluberfood NH1 87-703 Hyg,Unisilkon L250L,Unisilkon LCA 3801,Kluberbeta VR 67-3500

Kluber Altemp Q NB 50 pasta montażowa ogólnego przeznaczenia

Kluber Contrakor Fluid H1 uniwersalny środek smarowy

Kluber Fluoropan 20 środek antyadhezyjny i poślizgowy

Kluber Grafloscon CA 901 Ultra szczególnie wysoko przyczepny środek smarowy

Kluber Grafloscon CA Ultra środek smarowy o wysokiej przyczepności

Kluber Hotemp 2000 olej wysokotemperaturowy do łańcuchów

Kluber Isoflex Topas L 32 N smar niskotemperaturowy lekkobieżny

Kluberalfa YM 3-30 chemicznie i termicznie stabilny olej smarowy

Kluberbio CA 2-100 syntetyczny olej do łańcuchów

Kluberbio Z 2-5 syntetyczny środek rozpuszczający rdzę

Klubercut CO 6-102 olej do obróbki metali do smarowania minimalną ilością

Kluberfood NH1 14-222 smar dla przemysłu spożywczego

Kluberfood NH1 4-002 płyn wypierający wodę

Kluberfood NH1 4-220 N uniwersalny olej smarujący

Kluberfood NH1 CH 2-220 olej łańcuchowy wysokotemperaturowy

Kluberfood NH1 K 32 środek antykorozyjny o jasnym kolorze

Kluberfood NK1 Z 8-001 środek czyszczący i odtłuszczający

Kluberoil 4 UH 1-15 olej syntetyczny o niskiej lepkości

Kluberoil 4 UH 1-1500 N olej syntetyczny o wysokiej lepkości

Kluberoil CM 1-220 wysokowydajny olej łańcuchowy

Kluberpaste UH1 96-402 biała pasta wysokotemperaturowa

Kluberplex AG 11-462 biały środek smarowy

Kluberplex BE 11-462 smar do łożysk tocznych i ślizgowych

Klubersynth CH 2-100 syntetyczny olej smarowy do łańcuchów

Klubertop P 39-462 produkt specjalny

Kontasynth BA 100 środek smarowy

Kluber Microlube GL 261 smar redukujący tarcie

Kluber Molybkombin UMF syntetyczny olej smarowy

Kluber Molybkombin M 5 suspensja smaru stałego w oleju mineralnym

Kluber Molybkombin UMF-T4 czarny lakier poślizgowy

Kluber Paraliq 91 środek smarujący i antyadhezyjny

Kluber Paraliq P 40 olej smarowy dla przemysłu spożywczego

Kluber Polylub HVT 50 A olej smarowy w aerozolu

Kluber Polylub GLY 151 zmniejsza tarcie i chroni przed zużyciem

Kluber Quietsch-EX płyn uniwersalny

Kluber Structovis BHD smar płynny

Kluber Syntheso W czysta ochrona przed korozją

Kluber Unimoly C 220 smar zawierający zawiera MoS2

Kluber Unimoly HTC Metallic – zawierająca grafit i metal wysokotemperaturowa pasta smarowa

Kluber Unimoly PA – rozpylana pasta

Kluber Unisilkon M 2000 środek poślizgowy i antyadhezyjny

Kluber Wolfracoat C – wysokotemperaturowa pasta smarowa do budowy urządzeń

Kluber Wolfrakote SSP – wysokotemperaturowy środek smarujący i antyadhezyjny