KLUBER LUBRICANTS - Oleje smarowe szeregu Kluber-Silvertex

Wysokowydajne bezbarwne oleje do igieł i platyn w przemyśle tekstylnym.

Kluber Silvertex T 22,Kluber Silvertex T 32,Kluber Silvertex T 46
Kluber Silvertex W 22,Kluber Silvertex W 22 E,Kluber Silvertex W 32,Kluber Silvertex W 68
Kluber Silvertex R 14
Kluber Silvertex P 91

Kluberplus S 10 powłoka lakierowa do odlewania metali lekkich

Klubertop TG 05N termoutwardzalny lakier ślizgowy

Klubertop TM 06-111 lakier poślizgowy

Klubertop TP 15-810 lakier poślizgowy schnący na powietrzu

Klubertop TP 27-1311 wodny jednokomponentowy lakier poślizgowy

Klubertop TP 28-1311 LC jednokomponentowy lakier poślizgowy

Klubertop TP 29-1310 A/B dwuskładnikowy lakier ślizgowy

Klubertop TP 36-1300 A/B dwuskładnikowy lakier poślizgowy

Klubertop TP 39 N AB utwardzany termicznie środek wiążący

Klubertop TP 39-311 A/B dwukomponentowy lakier poślizgowy

Klubertop TP 46-111 lakier poślizgowy PTFE

Klubertop TP 46-111 lakier poślizgowy PTFE