SERIOLA ETA

Zamknięte układy, bez kontaktu z powietrzem. 


Opis produktu:
W porównaniu do typowych olejów SERIOLA ETA  ma doskonałą odporność na rozpad termiczny. Niska lepkość oleju zapewnia duży przepływ zaraz po uruchomieniu. Testy statycznego i dynamicznego rozkładu wykazały, że przy temperaturach badania przekraczających 340 °C, wyniki uzyskane dla SERIOLA ETA w porównaniu do innych nośników ciepła są następujące: waga osadów była od 10 do 20 razy niższa, szybkość powstawania lekkich frakcji zmniejszyła się o połowę. Łączny efekt tych korzystnych czynników był taki, że wzrósł czas pracy samego płynu jak również instalacji.

Dostępne produkty:
SERIOLA ETA  100
SERIOLA ETA  32