Molykote P-1500

Molykote P-1500

Opis produktu:

Biała pasta smarna, która łączy szeroki zakres temperatur roboczych ze znakomitymi własnościami przeciw-korozyjnymi. Pastę tą cechuje szeroki zakres temperatur roboczych, zdolność do przenoszenia dużych obciążeń, dobra odporność na wodę i wypłukiwanie, znakomita ochrona przed zatarciem i korozją cierną, dodatkowo zapobiega zakleszczeniu.

Zastosowanie: 
Stosowana podczas łączeń, montażu, długo-czasowego smarowania elementów metalowych. Nakładana na powierzchnie ślizgowe i tam gdzie występuje sprzężenie cierne, narażone na duże obciążenia, wymagające ciągłego i czystego smarowania, w szczególności przy niskich i średnich prędkościach. 
Molykote P-1500 jest używany na sprzężeniach ciernych elektrycznych i w domowych urządzeniach, wyposażeniu biur, maszynach do paczkowania, narzędziach precyzyjnych, w przemyśle tekstylnym i przy obróbce plastików. Używany również do smarowania elementów w przemyśle samochodowym. 

Zakres temperatur: od -50 do 160° C
Skład: olej pół-syntetyczny, mydło litowe, stałe środki smarne.
Opakowania - Puszka: 1kg; Pojemnik: 5kg, 25kg.

Produkt Molykote P-1500 nie posiada jeszcze załączonych plików.