DACNIS LPG 150

Produkt Dacnis LPG 150 jest syntetycznym olejem poliglikolowy (PAG) do sprężarek gazowych węglowodorów.


Zastosowanie:
Smarowanie rotacyjnych sprężarek do gazowych węglowodorów, LPG lub upłynnionego gazu ziemnego - LNG, a także: metanu, etylenu, propanu itd.
Smarowanie sprężarek chłodniczych stosujących jako czynnik chłodniczy gazy LPG. 

Specyfikacje:
Sulzer Burckhardt
Howden
Mycom
Aerzen