NEVASTANE AW

Produkt stosowany do systemów hydraulicznych pracujących w trudnych warunkach. 


Opis produktu:
Oleje NEVASTANE AW są zalecane do stosowania tam, gdzie jest możliwy incydentalny kontakt z żywnością. Stosowanie w eksploatacji środków smarnych klasy H1 wg NSF minimalizuje problem zanieczyszczeń w krytycznych punktach kontroli zgodnie z wymaganiami HACCP. Doskonała ochrona przeciwzużyciowa i antykorozyjna. Mieszalne z olejami mineralnymi. 

Dostępne produkty:
NEVASTANE AW 22
NEVASTANE AW 32
NEVASTANE AW 46
NEVASTANE AW 68