CONTACTOL DTZ

CONTACTOL DTZ

Niepalny preparat myjący, odtleniający i konserwujący obwody oraz części elektryczne i elektroniczne. Bardzo szybko odparowuje usuwając wszelkie zanieczyszczenia: kurz, ciała tłuste, zanieczyszczenia atmosferyczne,  tlenki metali.Można stosować pod napięciem.  Nie pozostawia plam. Nie zmywa opisów i oznakowań na elementach i podzespołach.

Dane techniczne i opakowania:

aerozol 520 ml

Produkt CONTACTOL DTZ nie posiada jeszcze załączonych plików.