VACMUL O3D

Zastosowanie:

Mobil Vacmul O3D to nisko lepki, przezroczysty olej obróbkowy o barwie jasno-brązowej, zawiera dodatki smarujące „ niekorozyjne”, wolne od aktywnej siarki. Stoworzony został na bazie wysoko rafinowanego oleju mineralnego i specjalnie dobranego pakietu dodatków uszlachetniających aby poprawić szybkość i czystość procesu obróbczego. Pakiet dodatków został specjalnie wyselekcjonowany tak by zredukować zużycie cierne i utrzymać w czystości powierzchnie ciernic, oraz zapewnić szybkie usuwanie cieru obróbkowego. Lepkość oleju zapewnia dobrą penetrację oraz szybkie usuwanie opiłków. Pozwala to również na szybkie osiadanie opiłków w odstojniku i pomaga przy filtracji oleju w systemach obiegowych.

Specyfikacja:

Dostępne opakowania:

208 L

Produkt VACMUL O3D nie posiada jeszcze załączonych plików.