VACUOLINE 137

Zastosowanie:

Mobil Vacouline 100 to seria bardzo wysokiej jakości olejów do układów obiegowych, stosowanych do smarowania łożysk ślizgowych w układach zaprojektowanych do smarowania płynnego, szczególnie tych zagrożonych dostępem wody np. pomocnicze łożyska toczne w walcowniach. Spełniają one wymogi łożysk Morgoil do walcowni, w tym również specyfikacje nowoczesnego systemu smarowania Morgan pod kątem „zaawansowanej odporności na emulgowanie”. Oleje Mobil Vacouline 100 składają się z wysokiej jakości olejów bazowych i pakietu dodatków uszlachetniających, zapewniając doskonałe oddzielanie wody, dobrą odporność na degradację termiczną i utlenianie oraz zabezpieczenie przed rdzą i korozją. Oleje Mobil Vacuoline 100 są odporne na tworzenie emulsji i osadu.  W konsekwencji, oleje te mogą poprawić czystość układów i filtrów. Trwałe substancje zanieczyszczające łatwo ulegają w nich oddzielaniu, umożliwiając łatwe oczyszczenie przez odwirowanie, filtrowanie lub sedymentację. Produkty serii Mobil Vacuoline 100 posiadają wysoki wskaźnik lepkości i dobrą odporność na emulgowanie i własności te nie ulegają zmianie pod wpływem zanieczyszczenia wodą. Oleje tej serii zalecane są zarówno do jedno- jak i dwu - zbiornikowych układów obiegowych. Oleje Mobil Vacuoline 100 są preferowane przez operatorów walcowni na całym świecie. Cieszą się one wsparciem głównych producentów maszyn, w tym Morgan Construction Company w Worcester, w stanie Massachusetts,, USA.

Specyfikacja:

Dostępne opakowania:

20, 208 L