PLANETELF ACD

Zastosowanie w sprężarkach chłodniczych stosujących czynnik chłodniczy HFC. 


Opis produktu:
 Testy termostabilności ASHRAE potwierdzają doskonałe zachowanie środka smarnego w wysokiej temperaturze w obecności czynnika chłodniczego, wody i elementów metalowych. Neutralność względem urządzeń chłodniczych (właściwości antyrdzewne i antykorozyjne względem metali kolorowych, kompatybilność z lakierami, elastomerami i farbami, wysoka odporność na hydrolizę). Czynnik chłodniczy w małym stopniu rozcieńcza oleje wysokich klas lepkościowych (PLANETELF ACD FY), dlatego zachowują one dobrą smarność przy jednoczesnej dobrej separacji oleju od czynnika (małe wynoszenie). Dobra mieszalność z mało lepkimi olejami PLANETELF ACD zapewnia dobry powrót oleju, szczególnie przy suchych odparowalnikach.