LUNARIA SK

Zastosowanie w sprężarkach chłodniczych stosujących czynnik chłodniczy CFC lub HCFC. 


Opis produktu:
Gama LUNARIA SK wykazuje dobrą stabilność chemiczną w kontakcie z czynnikami chłodniczymi, małą podatność na pienienie i doskonałe właściwości smarne. Gama LUNARIA SK bardzo dobrze miesza się z czynnikami chłodniczymi, co zapewnia dobre zawracanie oleju do sprężarki (do – 60 °C w parowalniku). UWAGA: Po zmianie oleju z mineralnego na syntetyczny olej alkilobenzenowy osady mogą spowodować zatkanie filtrów.