NEVASTANE SY

Odpowiedni produkt do wysokich obciążeń, wysokich temperatur, smarowania przekładni ślimakowych i reduktorów, łańcuchów pracujących w wysokich temperaturach w piecach oraz mechanizmów w maszynach do butelkowania. Jest produktem niemieszalnym z olejami mineralnymi i większością olejów syntetycznych. 


Opis produktu:
Oleje NEVASTANE SY są zalecane do stosowania tam, gdzie jest możliwy incydentalny kontakt z żywnością. Stosowanie w eksploatacji środków smarnych klasy H1 wg NSF minimalizuje problem zanieczyszczeń w krytycznych punktach kontroli zgodnie z wymaganiami HACCP. Oleje te posiadają doskonałą stabilność termiczną i odporność na wodę Mają bardzo dobre właściwości EP, antyutleniające i przeciwzużyciowe. 

Dostępne produkty:
 NEVASTANE SY 460