CARTER BIO

Smarowanie przekładni pracujących przy ryzyku przypadkowego skażenia środowiska.

Opis produktu:
Produkt ma bardzo dobre właściwości EP i dobrą zdolność do przenoszenia obciążeń. Zapobiega zacieraniu i chroni przekładnie pracujące pod wysokim obciążeniem. Zastosowane bazy syntetyczne stanowią połączenie dobrych właściwości smarnych i wysokiej odporności na utlenianie. Olej spełnia kryteria European Ecolabel w zakresie biodegradowalności, zawartości odnawialnego węgla i ekotoksyczności. Biodegradowalność CARTER BIO wynosi ponad 60% po 28 dniach (procedura badania OECD 301B). W porównaniu z olejami mineralnymi CARTER BIO zapewnia doskonałe właściwości smarujące zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach. Wykazuje wysoki wskaźnik lepkości i jest odporny na ścinanie. Produkt zapewnia odpowiednią grubość filmu w wysokich temperaturach. Niższa temperatura płynięcia i niska lepkość w ujemnych temperaturach zapewniają lepszy start w warunkach zimnego rozruchu. Zapewnia wysoką ochronę przed korozją.

Dostępne produkty:
CARTER BIO 68
CARTER BIO 150
CARTER BIO 220
CARTER BIO 320
CARTER BIO 460