MOBIL DTE PM 150

Zastosowanie:

Produkty Mobil serii DTE PM to wysokiej jakości, wysoko wydajne oleje zaprojektowane specjalnie dla wymagających układów obiegowych maszyn papierniczych. Zaprojektowane są tak, aby zapewniać wyjątkową smarowność przy jednoczesnym zabezpieczeniu elementów systemu przed rdzą i korozją. Jest to szczególnie ważne w sekcji mokrej, gdzie woda i zanieczyszczenia chemiczne mogą dostać się do układu smarowania. Oleje Mobil serii DTE PM stworzone są, aby zapewnić maksymalną ochronę dla łożysk pracujących w ciężkich warunkach. Wykazują one dobrą charakterystykę lepkości pozwalając na ograniczenie czasu rozruchu, jednocześnie utrzymując wyjątkową charakterystykę lepkości, przy wysokich temperaturach. Oleje serii DTE PM zapewniają wyśmienitą odporność na utlenianie i degradację termiczną, wyjątkowe zabezpieczenie przed rdzą i korozją oraz wysoki poziom ochrony przed zużyciem. Oleje Mobil serii DTE PM stworzone są z wysokiej jakości olejów bazowych i oryginalnego pakietu dodatków uszlachetniających o zaawansowanej technologii, dokładnie zbilansowanego w celu osiągnięcia wyższych standardów działania. Oleje te pozwalają na zastosowanie wysokich ciśnień, temperatur i prędkości maszyny typowych dla wysokowydajnych maszyn papierniczych. Ich wyjątkowa odporność na emulgowanie i możliwość filtracji zapewniają wyjątkowe działanie w obecności wody i możliwość utrzymania skutecznej filtracji nawet przy bardzo dokładnych poziomach filtracji. Łatwo oddzielają wodę i utrzymują swoje właściwości przez dłuższy okres eksploatacji.

Dostępne opakowania:

208 L